همکاری!

عالیست، که شما به کار های داوطلبانه علاقمند هستید! ما شما را کمک می کنیم، که شما کار های داوطلبانه به عبارتی دیگر کار های افتخاری پیدا کنید. به این وسیله می توانید زبان آلمانی خود را بهبود بخشید، نحوه کار در آلمان را بهتر درک کنید و با افراد جدید آشنا شوید. از شما متشکریم و خوشحالیم که شما می خواهید کمک کنید.

لطفا این فرم را پر کنید تا ما با شما آشنا شویم. به زودی با شما تماس خواهم گرفت.